Educatie

Ook meedoen aan een cursus Mycotherapie? Meld je aan!

Myco is een afgeleide van het griekse woord mukës wat fungus of paddenstoel betekent. Mycotherapie richt zich op het voorkomen van ziektes of behandelen van aandoeningen met gebruikmaking van paddenstoelen in extract of poedervorm.

Basiscursus Mycotherapie

Voor alle seminars en cursussen ga je naar:

Achtergrond Mycotherapie

Het gebruik van medicinale paddenstoelen wordt in China binnen de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) reeds duizenden jaren toegepast. In Japan worden paddenstoelen in toenemende mate gebruikt bij behandeling van tumoren vanwege actuele onderzoeksresultaten. In Europa zijn beschrijvingen van het gebruik van medicinale paddenstoelen door de Romeinen bekend. De paddenstoel Polyporus bijvoorbeeld werd al lang geleden beschreven als diureticum. Ook in de Middeleeuwen en latere periode werden paddenstoelen regelmatig ingezet om genezing van klachten te bewerkstelligen. Aan het begin van de twintigste eeuw is natuurlijk de uitvinding van het antibioticum penicilline uit de schimmel Penicillium van groot belang geweest (en nog steeds) voor de geneeskunde. Op dit moment is er een sterk groeiende interesse onder gezondheidsprofessionals om dit „vergeten” vakgebied opnieuw te ontdekken. Recente dubbelblinde placebo gecontroleerde studies tonen aan dat deze hernieuwde belangstelling gegrond is.

Wat is Mycotherapie?

Myco is een afgeleide van het griekse woord mukës wat fungus of paddenstoel betekent. Mycotherapie richt zich op het voorkomen van ziektes of behandelen van aandoeningen met gebruikmaking van paddenstoelen in extract of poedervorm. Het woord mycotherapie is nog niet een officiëel erkend woord in de Dikke van Dale. In Duitsland is dat wel
het geval. In de cursus mycotherapie van Zenchi Academy wordt de toepassing van 15 verschillende paddenstoelensoorten besproken.

Doelgroep:

De basiscursus mycotherapie is bedoeld voor professionals in de zorg met bij voorkeur medische basis kennis al of niet in combinatie met een natuurgeneeskundige opleiding.

Welke paddenstoelen werken bij welke ziektebeelden?

Tijdens de cursus wordt ingegaan op 15 verschillende paddenstoelen en toepassingen bij verschillende ziektebeelden, zoals dysbiose in de darm, stress gerelateerde klachten, auto-immuunziekten, allergieën, adjuvante therapie bij chemo en bestraling, tumoren, verminderde weerstand, etc.

Combinaties die elkaar versterken

Tijdens de cursus wordt ingegaan op werking, dosering, toedieningsvormen en effectieve combinaties. Er wordt onderscheid gemaakt tussen paddenstoelenextracten en paddenstoelenpoeder en wanneer het beste extract of poeder ingezet kan worden. Uiteraard ontvangt iedere deelnemer een syllabus met naslagteksten om ook ná de opleiding specifieke kennis te kunnen opzoeken.

Wat heb je aan Mycotherapie als je al andere therapievormen inzet?

Andere therapievormen kunnen perfect gecombineerd worden met mycotherapie en daar zal in de opleiding expliciet aandacht voor zijn.

Registratie als Mycotherapeut

Juist omdat Zenchi het belangrijk vindt dat er op een juiste wijze wordt gewerkt met de extracten en poeders van paddenstoelen worden deelnemers aan de basiscursus mycotherapie geregistreerd in een database. Als professional kun je ervoor kiezen om opgenomen te worden in de lijst van professionals die mycotherapie bedrijven en aanbieden.

Docenten

De opleiding wordt gegeven door Doris Richtsteig, de Duitse expert op het gebied van mycotherapie. De Duitse taal hoef je niet machtig te zijn. Alles wordt vertaald waar nodig. Vanuit de eerdere cursussen weten we bovendien dat Doris gemakkelijk te volgen is in de duitse taal.

Geja Heinen

Geja Heinen is Msc in klinische Psycho Neuro Immunologie, Msc in Health, Education and Promotion, natuurdiëtist, orthomoleculair behandelaar, docent en presentator. Vanuit haar vakgebied beveelt Geja met veel passie een oorspronkelijke leefstijl aan ofwel een leefstijl gebaseerd op het leven van onze voorouders. Vanuit de ontwikkeling van onze voorouders is immers de moderne mens ontstaan. Geja is van mening dat het werken met paddenstoelen daar zeker bij thuis hoort. Geja weet wetenschappelijke kennis op een toegankelijke en boeiende wijze over te brengen. Haar presentaties worden altijd hoog gewaardeerd en haar enthousiasme werkt vaak aanstekelijk. Geja zal tijdens de cursus ook Doris vertalen.

Doris Richtsteig

Doris Richtsteig is heilpraktikerin, is van oorsprong homeopaat en heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in het werken met extracten en poeders van paddenstoelen bij vele aandoeningen. Zij werkt dagelijks met mycotherapie in haar praktijk in Kempten in Zuid-Duitsland. Doris is bijzonder goed op de hoogte van de verschillen tussen paddenstoelenextracten en hun effect en kan daar uitermate boeiend over doceren. Doris zal vooral vanuit haar ervaring in de praktijk effectieve combinaties van paddenstoelen bespreken. Haar vele jaren ervaring met mycotherapie maken haar een geweldige vraagbaak voor toepassingen in de praktijk. Doris komt speciaal voor deze cursus vanuit Zuid-Duitsland naar Nederland.